Đăng ký cho bé học thử

Trường TOMATO thường xuyên tổ chức buổi học thử (miễn phí) vào mỗi tuần. Quý vị phụ huynh vui lòng điền các thông tin dưới đây, bộ phận Giáo vụ của Nhà Trường sẽ trực tiếp liên hệ với Quý vị để sắp xếp thời gian học thử phù hợp.

* là thông tin bắt buộc

Những chương trình ngoại khóa khác dành cho trẻ: