Hè Cho Bé

  • SUMMER SCHOOL 2018 - Trường hè 2018 cho bé

    SUMMER SCHOOL 2018 - Trường hè 2018 cho bé

    Hè đang đến gần. Với nhiều phụ huynh, đây là một khoảng thời gian “gay cấn” vì phải cân nhắc giữa những câu hỏi như: Nên cho con chơi thật thỏa thích hay nên tranh thủ cho con đi học hè? Nếu để con ở nhà thì có ổn không khi con không có người để mắt?