Kỹ Năng Viết Tiểu Học

  • THE STORY MAKER - Kỹ năng viết sáng tạo cho trẻ tiểu học 6-11 tuổi

    THE STORY MAKER - Kỹ năng viết sáng tạo cho trẻ tiểu học 6-11 tuổi

    “The Story Maker” là chương trình dành cho trẻ em trong độ tuổi 6-11 để rèn luyện kỹ năng viết sáng tạo. Chương trình trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết để có sáng tác được một câu chuyện như hiểu về các thể loại truyện, bối cảnh, nhân vật, cảm xúc