Bản đăng ký xét tuyển học bổng
Chương trình "HEAL - Hàn gắn yêu thương"

Ghi chú: Quý phụ huynh vui lòng cung cấp cho Trường những thông tin dưới đây để được xét cấp học bổng. Do số lượng đăng ký thường vượt gấp nhiều lần so với số lượng học bổng, chúng tôi sẽ ưu tiên trao học bổng cho những trường hợp trình bày rõ ràng, chi tiết và thuyết phục về câu chuyện của mình nhất. Lưu ý rằng Quý vị có thể được mời phỏng vấn nếu đơn đăng ký được chấp thuận.

Thông tin phụ huynh

Thông tin về bé

Tình trạng gia đình

Chia sẻ thêm