Các chương trình ngoại khóa cho bé vào lớp 1

Bé vào lớp 1

Chương trình dành cho các bé chuẩn bị vào lớp 1 tại TOMATO sẽ là một môi trường giúp bé chuyển tiếp giữa trường mẫu giáo và trường tiểu học. Các bé sẽ tự tin bước vào lớp 1 với các kĩ năng làm chủ bản thân, làm chủ việc học và biết cách giải quyết vấn đề.