Chương trình hè

Trường hè TOMATO 2021 “ĐÁNH THỨC NGÔN NGỮ CẢM XÚC giúp con cân đối giữa hai mục tiêu “vui chơi trọn vẹn” và “học điều bổ ích”: Giữa quan sát và phát triển bản thân, trải nghiệm và khám phá cuộc sống. Chương trình hè phong phú và đa dạng nhất: gồm 9 chủ đề học tập và hoạt động trải nghiệm khác nhau. Tích hợp những phương pháp giáo dục trẻ em tiến bộ và mới mẻ nhất.