Học phí và ghi danh

Biểu phí chương trình ngoại khóa của TOMATO

Khóa học Thời lượng Học phí 1 học phần
FUN ABC 4 học phần, 16 buổi/ học phần, 90 phút/buổi 4,800,000 vnđ
SMART PLAY 5 học phần, 11 buổi/học phần, 90 phút/buổi 3,200,000 vnđ
SMART KIDS JUNIOR 3 học phần, 16 buổi/học phần, 90 phút/buổi 4,200,000 vnđ
STRONG START 2 học phần, 16 buổi/ học phần, 90 phút/buổi 4,200,00 vnđ
MINDFUL KIDS 2 học phần, 12 buổi/học phần, 90 phút/buổi 3,800,000 vnđ
THE STORY MAKER 2 học phần, 14 buổi/ học phần, 90 phút/buổi 4,200,000 vnđ
SOCIAL & EMOTIONAL SKILLS 16 buổi, 90 phút/buổi 4,800,000 vnđ
SELF-AWARENESS SKILLS 16 buổi, 90 phút/buổi 4,800,000 vnđ
REASONING SKILLS 16 buổi, 90 phút/buổi 4,800,000 vnđ
NET SMART 6 buổi, 120 phút/buổi 2,200,000 vnđ
BIG FUN 3 level, 2 học phần/cấp độ
16 buổi/học phần
4,000,000 vnđ
HAPPY READ – HAPPY TALK 2 học phần, 16 buổi/học phần 4,800,000 vnđ
KIDS POWER 3 học phần, 16 buổi/1 học phần 4,800,000 vnđ
MIND MAPS 16 buổi 4,800,000 vnđ
FUN THEATER 16 buổi 4,800,000 vnđ
STOP & THINK 16 buổi 4,200,000 vnđ
HAPPY SATURDAY Nửa ngày hoặc nguyên ngày Liên hệ
TUTOR ME Theo giờ (gói 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ) Liên hệ
TRAVELLING SCHOOL

Theo từng chủ đề (Gồm 2 buổi học 90 phút và một chuyến dã ngoại)

 1,200,000 vnđ

Các ưu đãi học phí

  • Ưu đãi 5% khi đóng phí ngay buổi học thử
  • Ưu đãi thêm 5% khi đóng phí theo nhóm (từ 2 bé trở lên)
  • Phí ghi danh và nhập học: miễn phí
  • Có các ưu đãi đặc biệt cho phụ huynh đóng phí trọn khóa hoặc 2 khóa trở lên
(Xin vui lòng liên hệ với bộ phận Tư vấn của Nhà Trường để biết các thông tin ưu đãi cụ thể)