Cộng đồng TOMATO Education

 

Hệ thống trường ngoại khóa TOMATO Children's Home là thành viên của một cộng đồng giáo dục với các tổ chức và học viện dành cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Điểm chung của các tổ chức này là hướng đến các phương pháp giáo dục mới, hiện đại, là nơi các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm để con có thể phát triển toàn diện về kỹ năng, kiến thức và cảm xúc.