Ba mẹ cần làm dạy con về tinh thần trách nhiệm

Dạy con về tinh thần trách nhiệm không chỉ giúp con hình thần nhân cách tốt, đây còn là tiền đề giúp cho con trở thành một người tử tế trong tương lai. Sống có trách nhiệm là chìa khóa giúp cho con có sự thấu hiểu hơn với mọi người xung. 

Sau đây là gợi ý để rèn tính trách nhiệm ở trẻ:

Thiết lập những quy định khen thưởng

Việc khen thưởng sẽ tạo cho con rất nhiều động lực để hoàn thành các công việc. Những lời động viên, khen thưởng của ba mẹ giúp bé có mục tiêu để tự giác, các con cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận  thích thú khi thực hiện công việc đó.